Koniec roku i pora na podsumowanie. To był dla nas pracowity czas.

Działania Polskiego Związku Pracodawców Leśnych w 2019 roku:
•    4 zebrania dla członków w różnych miejscach kraju
•    3 szkolenia dla członków w różnych lokalizacjach (prawo, przetargi, bezpieczna praca drwala)
•    6 zebrań Zarządu PZPL
•    2 spotkania z kierownictwem DGLP w Warszawie
•    kilka spotkań na szczeblu RDLP w różnych miastach
•    2 spotkania z posłami w Warszawie
•    2 nowych członków
•    ok. 30 pism do różnych adresatów
•    udział w innych wydarzeniach, konferencjach, targach, spotkaniach…

W Nowym 2020 Roku życzymy Państwu mimo wszystko satysfakcji z prowadzenia firm leśnych, choć zdajemy sobie sprawę, że o to coraz trudniej...

Oto lista działań Polskiego Związku Pracodawców leśnych w roku 2019, wraz z linkami do szerszych opisów tych działań:

5 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyło się zebranie i szkolenie Członków Założycieli Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.
http://pzpl.org.pl/co-robimy/27-zebranie

8 lutego 2019 roku Polski Związek Pracodawców Leśnych został oficjalnie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.
http://pzpl.org.pl/co-robimy/28-pzpl-oficjalnie-zarejestrowany

Polski Związek Pracodawców Leśnych skierował pismo do Pana Andrzeja Koniecznego, dyrektora generalnego Lasów Państwowych.
http://pzpl.org.pl/co-robimy/30-list-do-dglp

Kolejne zebranie Członków Polskiego Związku Pracodawców Leśnych odbyło się 6 kwietnia 2019 r. w Łodzi.
http://pzpl.org.pl/co-robimy/33-zebranie-czlonkow-pzpl

Oświadczenie Polskiego Związku Pracodawców Leśnych z 12 kwietnia 2019 r. w związku ze spaleniem harwestera i innymi aktami wandalizmu wobec maszyn leśnych.
http://pzpl.org.pl/co-robimy/34-oswiadczenie-pzpl

W maju 2019 roku Polski Związek Pracodawców Leśnych został wpisany przez Urząd Zamówień Publicznych na „Listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej”.
http://pzpl.org.pl/co-robimy/37-pzpl-na-liscie-uzp

Pakiety harwesterowe, maszyny LP, wielkość pakietów w przetargach. To tylko niektóre z tematów poruszonych na spotkaniu przedstawicieli Polskiego Związku Pracodawców Leśnych z kierownictwem Lasów Państwowych 20 maja 2019 roku w Warszawie.
http://pzpl.org.pl/co-robimy/39-spotkanie-pzpl-z-dglp

1 czerwca pod Bełchatowem odbyło się szkolenie dla członków Polskiego Związku Pracodawców Leśnych pod hasłem „Bezpieczna praca drwala”.
http://pzpl.org.pl/co-robimy/40-relacja-ze-szkolenia

29 sierpnia w Warszawie delegacja Polskiego Związku Pracodawców Leśnych wzięła udział w spotkaniu z Poseł Gabrielą Lenartowicz.
http://pzpl.org.pl/co-robimy/41-spotkanie-z-poslanka

Polski Związek Pracodawców Leśnych był honorowym patronem imprezy Forest SHOW, która odbyła się 28 września w Legnicy. Ufundowaliśmy i wręczyliśmy nagrody dla operatorów maszyn leśnych.
http://pzpl.org.pl/co-robimy/44-pzpl-na-forest-show

2 października w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych doszło do spotkania przedstawicieli Polskiego Związku Pracodawców Leśnych z kierownictwem Lasów Państwowych. Skierowaliśmy dwa pisma do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

http://pzpl.org.pl/co-robimy/45-rozmowy-z-lasami
http://pzpl.org.pl/co-robimy/46-dwa-pisma-do-dglp

Otrzymaliśmy odpowiedź od Dyrektora RDLP w Zielonej Górze na nasze pismo.
http://pzpl.org.pl/co-robimy/49-odpowiedz-rdlp-zielona-gora

9 listopada 2019 r. w Łodzi odbyło się szkolenie z przetargów i zebranie członków Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.
http://pzpl.org.pl/co-robimy/50-szkolenie-i-zebranie-relacja

5 grudnia przedstawiciele Polskiego Związku Pracodawców Leśnych spotkali się w Lublinie z dyrektorem RDLP w Lublinie.
http://pzpl.org.pl/co-robimy/51-pzpl-w-lubinie

19 grudnia 2019 roku, w Sejmie w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Pracodawców Leśnych z posłanką Urszulą Pasławską, przewodniczącą sejmowej „Komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa”.
http://pzpl.org.pl/co-robimy/53-spotkanie-w-sejmie