Otrzymaliśmy odpowiedź od Dyrektora RDLP w Zielonej Górze na nasze pismo. Pisaliśmy o pakietach harwesterowych i ich wpływie na sytuację zielonogórskich pracodawców leśnych.

Pisma do DGLP: http://pzpl.org.pl/co-robimy/46-dwa-pisma-do-dglp

 

Odpowiedź Dyrektora RDLP w Zielonej Górze Wojciecha Grochali:

Pismo RDLP Zielona Góra do PZPL str. 1

Pismo RDLP Zielona Góra do PZPL str. 2