Pakiety harwesterowe, maszyny LP, wielkość pakietów w przetargach. To tylko niektóre z tematów poruszonych na pierwszym spotkaniu przedstawicieli Polskiego Związku Pracodawców Leśnych z kierownictwem Lasów Państwowych.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie 20 maja. Ze strony PZPL wzięli w nim udział: prezes PZPL Wojciech Wójtowicz, członek zarządu Dominik Kurowiak oraz dyrektor biura Rafał Jajor.

Stronę LP reprezentowali: zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej Bogusław Piątek, zastępca dyrektora generalnego ds. ekonomicznych Krzysztof Janeczko, szef gabinet dyrektora generalnego Lasów Państwowych naczelnik Marcin Gołębiowski oraz Krzysztof Knop z zespołu ds. bezpieczeństwa i ochrony pracy w leśnictwie w DGLP.

Prezes Wojciech Wójtowicz zaprezentował PZPL, jako nową organizację zrzeszającą wyłącznie pracodawców leśnych, czyli przedsiębiorców zatrudniających pracowników.

Zarząd PZPL, w oparciu o wcześniejsze rozmowy z członkami Związku odbytymi na kilku zebraniach, opracował przed spotkaniem zestaw kilku najważniejszych spraw, jakie zostały poruszone w Warszawie. Były to wybrane najważniejsze zagadnienia, gdyż trudno na jednym spotkaniu poruszyć wszystkie problemy pracodawców leśnych.

Rozmawialiśmy na temat pakietów harwesterowych, jakie stosuje obecnie RDLP w Zielonej Górze. Uzasadnialiśmy, że to złe rozwiązanie.

Mówiliśmy o negatywnym wpływie maszyn leśnych należących do LP, które wykonują najlepsze prace.

Optowaliśmy za większymi pakietami w przetargach, minimum wielkości 3 leśnictw. Obecnie w wielu nadleśnictwach wróciły do łask pakiety jednoleśnictwowe.

Prosiliśmy o włączenie strony pracodawców leśnych w proces planowania kształtu przetargów na usługi leśne na rok następny.

Wskazywaliśmy też na przydatność fotooptycznych metod pomiaru drewna.

Do poruszonych spraw odnosili się dyrektorzy LP. Niemal każdy punkt wzbudził dyskusję. Spotkanie trwało aż dwie godziny.

PZPL

Na zdjęciu od lewej: Dominik Kurowiak, Wojciech Wójtowicz, Krzysztof Janeczko, Krzysztof Knop, Bogusław Piątek,  Marcin Gołębiowski