19 grudnia 2019 roku, w szczelnie otoczonym kordonem policji Sejmie (nie, nie było żadnej manifestacji, tak tam jest podczas obrad) odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Pracodawców Leśnych z posłanką Urszulą Pasławską, przewodniczącą sejmowej „Komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa”.

Urszula Pasławska (PSL) została w listopadzie br. powołana na szefową komisji w obecnej kadencji Sejmu.

Wojciech Wójtowicz, prezes PZPL i Rafał Jajor, dyrektor biura PZPL przedstawili Pani Przewodniczącej obecną sytuacje przedsiębiorców leśnych w Polsce.

Leśnictwo będzie tematem jednego z kolejnych posiedzeń Komisji, gdzie rozpatrywana będzie coroczna informacja o stanie lasów w Polsce.