Polski Związek Pracodawców Leśnych był honorowym patronem imprezy Forest SHOW, która odbyła się 28 września w Legnicy.

 

Wojciech Wójtowicz, prezes PZPL, wziął udział w uroczystym otwarciu Forest SHOW. Obok naszego związku patronat nad Forest SHOW objęli RDLP we Wrocławiu i Miasto Legnica.

 

Związek ufundował atrakcyjne nagrody dla trzech zwycięzców zaworów operatorów maszyn leśnych z cyklu Polish Forestry Challenge. Operatorzy rywalizowali tym razem na forwarderze.

Zwycięzcy otrzymali od Związku trzy zestawy profesjonalnych kluczy. Na pewno przydadzą się w codziennej pracy.

 

Podczas dekoracji zwycięzców zawodów operatorów Prezes PZPL Wojciech Wójtowicz przypominał, że to właśnie pracownicy firm leśnych są operatorami maszyn leśnych.

 

Poza Prezesem PZPL na Forest SHOW obecni byli też członkowie Zarządu Związku: Dominik Kurowiak i Jacek Broniewicz.