29 sierpnia w Warszawie delegacja Polskiego Związku Pracodawców Leśnych wzięła udział w spotkaniu z Poseł Gabrielą Lenartowicz, szefową Gabinetu Środowiska w Gabinecie Cieni Platformy Obywatelskiej.

Kończą się wakacje, więc Polski Związek Pracodawców Leśnych wraca do intensywnej pracy.

29 sierpnia w Warszawie delegacja Zarządu Związku wzięła udział w spotkaniu z Poseł Gabrielą Lenartowicz, szefową Gabinetu Środowiska w Gabinecie Cieni Platformy Obywatelskiej. Poseł Lenartowicz jest z wykształcenia prawnikiem, była m.in. samorządowcem, wicewojewodą oraz prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ze strony PZPL w spotkaniu uczestniczyli: Prezes PZPL Wojciech Wójtowicz, Członkowie Zarządu: Marta Ucinek, Dominik Kurowiak i Lucjan Długosiewicz, oraz dyrektor biura PZPL Rafał Jajor.

Przedsiębiorcy leśni przedstawili Pani Poseł informacje na temat branży usług leśnych. Podkreślili jej znaczenie w łańcuchu dostaw dla branży drzewnej.

Omówili też aktualną sytuację w tym sektorze. Mówili o niedofinansowaniu, niepewności jutra, ciągłych zmianach w przetargach ogłaszanych przez LP, nie pozwalających firmom na inwestowanie w swój rozwój.

Ważnym tematem była bardzo wysoka wypadkowość w sektorze wykonawstwa prac leśnych.

Poseł Lenartowicz miała sporą wiedzę na temat poruszanych spraw. Obiecała też wsparcie ewentualnych inicjatyw zgłaszanych w przyszłości przez PZPL.

Polski Związek Pracodawców Leśnych planuje już kolejne spotkania z politykami i urzędnikami, reprezentującymi różne opcje polityczne i poglądy. Będziemy starali się przekonywać do naszych racji wszystkich, którzy będą otwarci na rozmowę.