Kolejne zebranie Członków Polskiego Związku Pracodawców Leśnych odbyło się 6 kwietnia 2019 r. w Łodzi.

Omówiliśmy działania Związku w okresie od ostatniego zebrania Członków, które odbyło się w styczniu.

Planowaliśmy kolejne szkolenia dla Członków. Zebrani wypowiedzieli się na temat zagadnień, jakie powinny być poruszone na najbliższych szkoleniach. Zapadła decyzja o temacie najbliższego szkolenia.

Członkowie Związku omówili sytuację na rynku usług leśnych w ich macierzystych regionach. Odbyła się dyskusja na temat bieżącej sytuacji firm leśnych.

Poruszono kilka spraw i problemów poszczególnych Członków, zebrani komentowali i radzili sobie wzajemnie w poruszanych sprawach.

Zebranie trwało ponad trzy godziny, okazało się jednak, że czasu nie starczyło na wszystkie sprawy. Dlatego dyskusję kontynuowano podczas tradycyjnej kolacji integracyjnej.

Więcej zdjęć i protokół z zebrania przesłaliśmy indywidualnie do wszystkich Członków PZPL. Materiały zamieściliśmy też na zamkniętej grupie na FB dla Członków PZPL. Będziemy niebawem informować o miejscu i terminie kolejnego szkolenia.

Dziękujemy za liczny udział w zebraniu i wiele ważnych głosów w dyskusji. Do zobaczenia na następnym spotkaniu!

Biuro PZPL


Zapisz się do PZPL: http://pzpl.org.pl/dolacz