9 listopada 2019 r. w Łodzi odbyło się szkolenie i zebranie członków Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.

 

Temat szkolenia brzmiał: „Prawidłowe przygotowanie i składanie elektronicznych ofert w zamówieniach publicznych. Praktyczne warsztaty dla przedsiębiorców leśnych”.

 

Szkolenie prowadzone przez Panią Magdalenę Michałowską miało postać zarówno wykładu, jak i praktycznych warsztatów z wykorzystaniem komputerów.

 

Tego samego dnia odbyło się Walne Zebranie Członków PZPL, które dokonało technicznych zmian w Statucie Związku.

 

Jak zawsze szkolenie zakończyło się uroczystą kolacją, w trakcie której był czas na wymianę poglądów i rozmowy kuluarowe.