2 października w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych doszło do spotkania przedstawicieli Polskiego Związku Pracodawców Leśnych z kierownictwem Lasów Państwowych.

LP reprezentowali m.in. dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny i jego dwaj zastępcy: dyrektorzy Bogusław Piątek i Krzysztof Janeczko. Obecny był także m.in. dyrektor RDLP w Zielonej Górze Wojciech Grochala.

Ze strony PZPL w spotkaniu wzięli udział: prezes Wojciech Wójtowicz, członkowie zarządu: Jacek Broniewicz, Marta Ucinek, Dominik Kurowiak, Lucjan Długosiewicz, a także Włodzimierz Grzebieniowski, przewodniczący Komisji Etyki PZPL oraz Rafał Jajor, dyrektor biura Związku.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy PZPL. Trwała bardzo długo, bo aż 4 godziny. Związek przedstawił najważniejsze, aktualne problemy stojące przed branżą usług leśnych i zaproponował sposoby ich rozwiązania.

Największą dyskusje wywołał podział na pakiety umownie nazywane harwesterowymi i hodowlanymi na terenie RDLP w Zielonej Górze. W tej części spotkania głos zabierał także dyrektor Wojciech Grochala.

Protokół ze spotkania jest w trakcie opracowywania przez Lasy Państwowe.