8 lutego 2019 roku Polski Związek Pracodawców Leśnych został oficjalnie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Związek Pracodawców.

Polski Związek Pracodawców Leśnych to jedyna w Polsce organizacja o takiej formule prawnej, działająca na rzecz przedsiębiorców leśnych, branży usług leśnych i szeroko rozumianego leśnictwa.

Polski Związek Pracodawców Leśnych to związek pracodawców, jego status prawny jest podobny np. do takich organizacji pracodawców jak BCC czy Lewiatan.

PZPL działa na podstawie odrębnej ustawy regulującej działalność związków pracodawców.

Więcej o PZPL w zakładce: O nas