5 grudnia przedstawiciele Polskiego Związku Pracodawców Leśnych, prezes Wojciech Wójtowicz i dyrektor biura Rafał Jajor, spotkali się w Lublinie z dyrektorem RDLP w Lublinie Markiem Kamolą oraz zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych Piotrem Mrozem.

Tematem rozmowy było m.in. przedstawienie działalności PZPL oraz współpraca na linii LP-zule w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w lesie. Mówiono o konieczności podjęcia działań na rzecz zmniejszenia wypadkowość wśród drwali.

Sporo miejsca poświęcono tematowi poprawy wydajności prac w lesie poprzez zmiany w ich planowaniu, liczbie i rodzaju sortymentów itp.

PZPL zwrócił się też do dyrektora Marka Kamoli z propozycją odbywania cyklicznych spotkań kierownictwa dyrekcji z przedsiębiorcami leśnymi z regionu lubelskiego.