5 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyło się zebranie Członków Założycieli Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.

Podsumowaliśmy aktualny stan przetargów na usługi leśne w całej niemal Polsce (członkowie pochodzą z wielu różnych dyrekcji).

Podjęliśmy też uchwały związane z procesem rejestracji Związku w KRS.