Polski Związek Pracodawców Leśnych był jednym z patronów honorowym konferencji „Drwal – zawód przyszłości”, która odbyła się w dniach 7–8.10.2021 r. w Rogowie.

Celem konferencji była analiza sytuacji związanej z zawodem drwala w Polsce oraz wskazanie na konieczność zmian w zakresie kształcenia i nadawania uprawnień drwalom.

Chodzi głównie o to, że od wielu lat nie ma w Polsce przepisów regulujących zasady przeprowadzania kursów dla drwali i ich egzaminowania. Efektem tego są dostępne w internecie zaświadczenia o ukończeniu kursu, które można kupić od ręki.  

Polski Związek Pracodawców Leśnych od dawna zajmuję się tą sprawą. Oto kilka wcześniejszych działań:

http://pzpl.org.pl/co-robimy/40-relacja-ze-szkolenia

http://pzpl.org.pl/co-robimy/78-spotkanie-z-ministrem-siarka

http://pzpl.org.pl/co-robimy/74-szkolenia-drwali-pismo-pzpl

Podczas konferencji Prezes PZPL jako jedyny reprezentował oficjalnie środowisko przedsiębiorców leśnych. Mówił o potrzebie zmian w zakresie szkolenia drwali, ale sugerował raczej stworzenie od podstaw nowego systemu, niż poprawianie obecnego.

W pełni zgodził się z głównym wnioskiem płynącym z konferencji, że trzeba jak najszybciej wprowadzić uregulowania prawne dla zdobywania uprawnień dla zawodu drwal-pilarz. Bo, jak mówił, brak takich regulacji daje podstawą do nieuczciwych praktyk, jak zatrudnianie osób bez tych uprawnień do prac pozyskaniowych, lub osób z zaświadczaniami z internetu.

Prezes Wójtowicz wskazywał, że jednym z warunków poprawy sytuacji jest weryfikowanie przez Lasy Państwowe warunków umowy z wykonawcą prac leśnych w trakcie jej trwania. Tak, by niemożliwe było zatrudnianie ludzi na czarno lub osób bez uprawnień do pracy w lesie, co niestety obecnie ma nagminnie miejsce.

17 DSC 0060m17 DSC 0060m