3 grudnia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Pracodawców Leśnych z ministrem Edwardem Siarką, sekretarzem stanu, pełnomocnikiem rządu ds. leśnictwa i łowiectwa.

Do rozmowy doszło z inicjatywy PZPL. Związek zaledwie tydzień wcześniej zwrócił się do ministra z propozycją spotkania.

Ze strony PZPL w spotkaniu uczestniczyli: prezes PZPL Wojciech Wójtowicz, członek PZPL Artur Kunda i dyrektor biura PZPL Rafał Jajor.

Było to pierwsze spotkanie Związku z ministrem Siarką, który objął swój urząd dwa miesiące wcześniej. Przedstawiciele PZPL opowiedzieli o sytuacji branży usług leśnych i jej problemach, a także o działaniach Związku.

Minister Edward Siarka mówił, że zapewnienie warunków uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców leśnych pracujących w ramach zamówień publicznych jest dla niego ważne.

Wiele czasu poświęcono opracowywanym przez ministerstwo nowym zasadom szkolenia pracowników leśnych, w tym drwali.