28 stycznia przedstawiciele Polskiego Związku Pracodawców Leśnych spotkali się z kierownictwem RDLP w Lublinie.

Spotkanie w siedzibie RDLP odbyło się z inicjatywy PZPL. Wzięli w nim udział: Wojciech Wójtowicz - prezes PZPL, Dominik Kurowiak - członek zarządu PZPL, dyrektor Piotr Mróz - z-ca dyrektora RDLP ds. ekonomicznych, dyrektor Mirosław Waniewski - z-ca dyrektora RDLP ds. gospodarki leśnej, oraz Rafał Jajor - dyrektor biura PZPL.

Głównym tematem rozmów było działanie na rzecz ograniczenia wypadków w lasach. W swoim ostatnim raporcie podsumowującym kontrole w zulach w roku 2018, Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje na „pogorszenie stanu bhp szczególnie w firmach o najmniejszym zatrudnieniu”.

Inspektorzy dostrzegają też problem „braku osób chętnych do podjęcia ciężkiej, niebezpiecznej i słabo opłacanej pracy drwala”.

Skalę wypadkowości w lasach widać na mapie wypadków:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ZWwXhITnID4tPaQTRly3vx7N8j3V2kJW&hl=pl&ll=51.716986292977%2C20.882472152855485&z=6

Jednym ze sposobów przeciwdziałania wypadkom jest rozwiązanie wprowadzone w RDLP w Zielonej Górze, o którym więcej pisaliśmy tutaj:  

http://pzpl.org.pl/co-robimy/55-monitoring-zuli

Podobne rozwiązanie przedstawiciele PZPL zaproponowali wdrożyć w RDLP w Lublinie.

Innym działaniem podnoszącym poziom bhp przy pracach w lesie są szkolenia dla drwali. PZPL zamierza w najbliższym czasie podjąć w tej sprawie konkretne działania, liczymy tu na wsparcie merytoryczne RDLP w Lublinie.