Leśniczowie na terenie RDLP w Zielonej Górze będą sprawdzać, czy na powierzchni roboczej pracują pracownicy zgłoszeni do wykonywania tych prac w ramach umowy z nadleśnictwem. Będą też sprawdzać stosowanie przez zule zasad bhp.

Od 1 stycznia 2020 roku w nadleśnictwach RDLP w Zielonej Górze obowiązuje nowy dokument: „MONITORING BHP ORAZ ZASAD FSC I PEFC - USŁUGI LEŚNE EGZEKWOWANIE UMOWY”.

Zawiera on punkty, jakie w ramach kontroli powinien wypełnić leśniczy, podleśniczy czy inny pracownik nadleśnictwa. Sprawdzani będą pracownicy zula pod kontem tego, czy są zgłoszeni do realizacji zadań w ramach umowy z nadleśnictwem.

Wśród punktów są też np.: prawodłowość oznakowania powierzchni roboczej, posiadanie przez pracowników zuli środków ochrony indywidualnej, apteczki, kamizelek ostrzegawczych, mat sorbcyjnych.

Sprawdzany ma być też stan techniczny maszyn w zakresie bhp (np. działanie hamulca bezpieczeństwa w pilarce, bezpieczeństwo kabin ciągników, brak wycieków).

Leśniczowie mają też sprawdzać, czy operatorzy żurawi mają uprawnienia UDT, czy żurawie są objęte dozorem, czy wykonywanie ścinki jest prawidłowe (sprawdzą pniaki).

Z pisma wprowadzającego nowe zasady oraz z listy sprawdzającej nie wynika, jak często będą stosowane te kontrole.

Dyrektor RDLP w Zielonej Górze Wojciech Grochala wprowadzenie nowych przepisów uzasadnia dużą liczbą wypadków w lasach, a także uwagami audytorów PEFC i FSC. W piśmie wprowadzającym przepisy mówi też o tym, że sami zulowocy postulowani weryfikowanie firm wykonawczych pod kątem wyeliminowania tych, które nie przestrzegają legalności zatrudnienia oraz przepisów bhp.

Więcej szczegółów tu:

Pismo Dyrektora RDLP w Zielonej Górze Wojciecha Grochali do PZPL

MONITORING BHP ORAZ ZASAD FSC I PEFC - USŁUGI LEŚNE EGZEKWOWANIE UMOWY