Lasy Państwowe wprowadziły nowe warunki techniczne na drewno. Wejdą do stosowania od początku 2020 r.

Warunki techniczne określają m.in. zasady przygotowania drewna, a więc jego długości, średnicę, dopuszczalne wady, jakość okrzesania, sposób ułożenia drewna do pomiaru itp. Dotyczą więc w dużym stopniu codziennej pracy zulowców.

Warunki zawierają zapisy, które są korzystne dla przedsiębiorców leśnych. Można do nich zaliczyć np. fotooptyczny pomiar drewna, stosy nieregularne czy możliwość nabijania kilku numerków na stos. Są też np. zmiany w jakości okrzesywania.

Część tych spraw poruszyliśmy na spotkaniu przedstawicieli PZPL z DGLP już w maju br. Mówiliśmy wówczas. m.in. o fotooptycznym pomiarze drewna.

http://pzpl.org.pl/co-robimy/39-spotkanie-pzpl-z-dglp

Dobrze, że niektóre postulaty naszego środowiska znalazły odzwierciedlenie w nowym dokumencie.

Link do nowych warunków technicznych:

http://www.lasy.gov.pl/pl/pro/informacje/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-nowych-warunkow-technicznych-w-obrocie-surowcem-drzewnym?fbclid=IwAR2CEXBKq-OHtXvGUknYuzxmhLhPOW-H2w0EiLBtRoIYwVRElS5FQOvQGE8