Polski Związek Pracodawców Leśnych przekazał uwagi do „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych”.

„Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych” to dokument będący załącznikiem do wszystkich przetargów na usług leśne. Opisuje on sposób wykonania prac objętej przetargiem, dlatego ma kluczowe znaczenie.

Dokument ten został ostatnio znowelizowany. Na ostatnim spotkaniu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie Wojciech Wójtowicz, prezes PZPL, zwrócił się do dyrektorów Lasów Państwowych z prośbą o udostępnienie tego dokumentu. Kierownictwo LP zdecydowało, że dokument zostanie przekazany. I rzeczywiście, został opublikowany na stronie internetowej Lasów Państwowych.

Link: Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych

Przedstawiciele PZPL uzgodnili na spotkaniu, że przekażą swoje uwagi do tego dokumentu.

Członkowie PZPL swoje uwagi przesłali do biura PZPL, skąd zebrane w całość trafiły już do DGLP.

Dziękujemy wszystkim Członkom Polskiego Związku Pracodawców Leśnych którzy poświęcili swój czas na przeanalizowanie „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych”(dokument ma ponad 140 stron!) i zgłoszenie swoich uwag.

Uwagi zebrane przez PZPL zostały udostępnione wszystkim Członkom Związku.