17 czerwca w Łodzi doszło do spotkania członków zarządu dwóch organizacji zrzeszających firmy leśne: Polskiego Związku Pracodawców Leśnych i Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych.

Omówiono zarówno strategiczne problemy stojące przed rynkiem usług leśnych jak i sprawy bieżące.