Polski Związek Pracodawców Leśnych wziął udział w konsultacjach społecznych Strategii Leśnej, czyli dokumentu opracowywanego przez Unię Europejską.

Wyraziliśmy swoje zdanie w imieniu całej organizacji.

Stanowisko PZPL zostało wypracowane przez osoby delegowane przez Zarząd PZPL do prac nad Strategią Leśną i jednocześnie wcześniej nad Strategią na rzecz Bioróżnorodności.

Tematy te w imieniu Związku pilotował Pan dr Włodzimierz Grzebieniowski, Przewodniczący Komisji Etyki PZPL.

W celu poznania różnych poglądów na opracowywane przez UE dokumenty nasi przedstawiciele brali udział w pracach pilotowanych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.

Odbyło się też spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Pracodawców Leśnych z ekologami, przedstawicielami Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze.

Ponadto wśród członków PZPL przeprowadziliśmy ankietę w sprawie Nowego Zielonego Ładu, którego częścią są Strategia Leśna i Strategia na rzecz Bioróżnorodności.