10 marca br., z inicjatywy Polskiego Związku Pracodawców Leśnych, odbyło się w trybie zdalnym spotkanie przedstawicieli Związku z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego.

Link do informacji ze spotkania:

http://pzpl.org.pl/co-robimy/83-spotkanie-z-udt

Po spotkaniu PZPL wysłał pismo do UDT z ośmioma pytaniami dotyczącymi żurawi leśnych będących pod dozorem UDT.

W odpowiedzi na nasze pierwsze pytanie o liczbę urządzeń pracujących w lesie podlegających obecnie dozorowi UDT urząd poinformował, że ma w swojej ewidencji na dzień 23 marca br.:

  • 3152 urządzeń technicznych zaklasyfikowanych do grupy żurawi leśnych,
  • z czego 482 urządzeń zarejestrowanych jest jako żurawie leśne przewoźne,
  • a 2670 jako żurawie leśne przenośne.

Pełna korespondencja pomiędzy UDT a PZPL, zawierająca odpowiedzi urzędu na wszystkie nasze pytania została udostępniona wyłącznie Członkom Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.