Lasy Państwowe w przetargach na usługi leśne wymagają od wykonawców dysponowania osobą do nadzoru. Jednak „aby nadzór był skuteczny, należałoby ową osobę zatrudnić” – pisze w kwietniowej GAZECIE LEŚNEJ nasz Członek, Włodzimierz Grzebieniowski, Przewodniczący Komisji Etyki Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.

„Liczba wypadków byłaby mniejsza, gdyby robotnicy, w naszym wypadku drwale, byli profesjonalistami” – pisze Pan Włodzimierz i dodaje, że sprawą powinny się zając Lasy Państwowe, przynajmniej w sensie inicjatywy. Jednak „doprowadzono raczej, poprzez politykę popierania taniości i bylejakości, do deprecjacji kształcenia” – stwierdza autor tekstu.

Link do fragmentu tekstu:

http://gazetalesna.pl/czytaj/1642/Szkolenia-wa%C5%BCniejsze-ni%C5%BC-nadz%C3%B3r