17 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Pracodawców Leśnych z reprezentantami Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze.

Ze strony PZPL w spotkaniu w trybie zdalnym wzięli udział: prezes Wojciech Wójtowicz, wiceprezes Lucjan Długosiewicz, przewodniczący Komisji Etyki PZPL Włodzimierz Grzebieniowski oraz dyrektor biura PZPL Rafał Jajor.

Stronę FDP reprezentowali: prezes Radosław Michalski, członek Rady Fundacji Antoni Kostka oraz Piotr Klub.

Tematami spotkania były m.in. Europejski Zielony Ład i Strategia na rzecz bioróżnorodności.

Przedstawiciele Polskiego Związku Pracodawców Leśnych zasygnalizowali najważniejsze problemy stojące przed środowiskiem przedsiębiorców leśnych w Polsce. Podkreślali konieczność profesjonalizacji usług leśnych czy zmniejszenia wypadkowości podczas prac leśnych. Wskazywali, że tylko profesjonalni i dysponujący odpowiednim potencjałem przedsiębiorcy leśni są wstanie sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie ekologii przy pracach leśnych.

Przedstawiciele Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze mówili, że strategia Unii Europejskiej zakłada objęcie ochroną ścisłą 10 proc. terenu UE. Zdaniem Fundacji może to oznaczać, w przypadku Polski, ochronę ok. 20 proc. naszych lasów. A to z kolei, jak mówili, nie musi wcale spowodować zmniejszenia całościowego pozyskania drewna, przy założeniu stopniowego dochodzenia do tego celu do 2030 roku.

Przedstawiciele FDP wyrazili też poparcie dla dążenia do ściślejszego egzekwowania prawa pracy przy pracach leśnych oraz właściwego wynagradzania tych prac.

Uczestnicy rozmowy wymienili się poglądami na temat sytuacji polskiego leśnictwa i jego przyszłości.