Polski Związek Pracodawców Leśnych prosi swoich członów o wypełnienie ankiety dotyczącej opracowywanego przez UE Nowego Zielonego Ładu, a dokładniej będącej jego częścią Strategii dla Bioróżnorodności.

W wyniku opracowywanych norm prawnych może dojść do ograniczenia ilości pozyskiwanego w Lasach Państwowych drewna.

Polski Związek Pracodawców Leśnych włączył się w prace dotyczące opracowywanego przez UE Nowego Zielonego Ładu. W powołanych przez Lasy Państwowe zespołach PZPL reprezentują: dr inż. Włodzimierz Grzebieniowski i dr inż. Lucjan Długosiewicz.

Pan Włodzimierz Grzebieniowski opracował ankietę, która pozwoli przedstawicielom PZPL poznać zdanie wszystkich członków na temat projektowanego przez UE prawodawstwa.

Prosimy WSZYSTKICH CZŁONKÓW PZPL o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety. Ankietę wypełnia się w internecie, niczego nie trzeba nam przesyłać, drukować czy wypełniać ręcznie. Wszystko zajmuje zaledwie 1-2 minuty.

Twój głos jest ważny! Wypełnij ankietę, to tylko 1-2 minuty 😊

Link do ankiety Członkowie PZPL otrzymują mejlem.

Biuro PZPL