8 grudnia odbyło się kolejne spotkanie w sprawie mechanizacji prac leśnych z zagospodarowania. Tym razem obradował podzespół zajmujący się techniką i technologiami prac, od przygotowania gleby, przez sadzenie po pielęgnację.

To na potrzeby prac tego podzespołu prosiliśmy Członków PZPL o nadsyłanie zdjęć i opisów maszyn i technologii stosowanych w zagospodarowaniu. Otrzymaliśmy kilka odpowiedzi, dziękujemy!

Przypomnijmy, że „zespół zadaniowy do opracowania rozwiązań ułatwiających stosowanie maszyn przy pracach z zagospodarowania lasu” został powołany przez dyrektora generalnego LP Andrzeja Koniecznego na prośbę Polskiego Związku Pracodawców Leśnych. Jego przewodniczącym jest nadleśniczy Jan Wiśniewski z Nadleśnictwa Gidle.

O powołaniu zespołu:

http://www.pzpl.org.pl/co-robimy/73-sukces-pzpl

Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 1 grudnia. Tu relacja:

http://www.pzpl.org.pl/co-robimy/77-umaszynowienie-zagospodarowania

Teraz praca toczy się w podzespołach. 8 grudnia w wideokonferencji uczestniczył Wojciech Wójtowicz, prezes PZPPL. W zespole pracują też dwaj inni przedstawiciele PZPL: Dominik Kurowiak i Artur Kunda.