1 grudnia 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu zadaniowego do opracowania rozwiązań ułatwiających stosowanie maszyn przy pracach z zagospodarowania lasu.

Przypomnijmy, że zespół został powołany przez dyrektora generalnego LP Andrzeja Koniecznego na prośbę Polskiego Związku Pracodawców Leśnych. Z taką propozycją wystąpiliśmy na jednym z ostatnich spotkań w DGLP w Warszawie.

Pierwsze spotkanie zespołu miało odbyć się już w październiku. Wówczas w programie miał być m.in. pokaz maszyn i technologii stosowanych przy pracach hodowlanych. Z uwagi na pandemię spotkanie zostało wówczas odwołane. Teraz udało się je zorganizować, ale w formie videokonferencji.

W zaproszeniu na spotkanie przewodniczący zespołu nadleśniczy Jan Wiśniewski z Nadleśnictwa Gidle wyraził nadzieję, że następne spotkanie będzie się już mogło odbyć w normalnym trybie.

Na pierwszym spotkaniu zespołu stronę przedsiębiorców leśnych reprezentowali przedstawiciele Polskiego Związku Pracodawców Leśnych: Artur Kunda, Dominik Kurowiak i Wojciech Wójtowicz. W pracach zespołu biorą też udział oczywiście przedstawiciele LP z różnych jednostek z całego kraju.

Na pierwszym spotkaniu ustalono, że zespół zbierze z terenu informacje o maszynach i technologiach obecnie stosowanych już w pracach hodowlanych. Dlatego prosimy członków Polskiego Związku Pracodawców Leśnych o nadsyłanie do nas takich informacji.

Zespół działa na podstawie Zarządzenia nr 60 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 października 2020 r.