Nasza praca nie idzie na marne! Udało się nam właśnie zrobić duży krok w kierunku umaszynowienia prac z zagospodarowania lasu.

Chodzi głównie o szersze umaszynowienie sadzenia (sadzarki) i mechaniczną pielęgnację upraw (tu testowanych technologii jest wiele).

Dyrektor Generalny LP powołał właśnie specjalny zespół zadaniowy do opracowania rozwiązań ułatwiających stosowanie maszyn przy pracach z zagospodarowania lasu.

Powołanie takiego zespołu, w imieniu PZPL, zaproponował na ostatnim spotkaniu z kierownictwem LP dyrektor biura PZPL Rafał Jajor.

Pisaliśmy o tym tu: http://pzpl.org.pl/co-robimy/72-spotkanie-z-dyrektorem-lp

Spotkanie z udziałem dyrektora generalnego LP Andrzeja Koniecznego odbyło się 14 września w Warszawie.

Rafał Jajor tłumaczył wówczas, że chodzi o wprowadzenie do stosowania w LP takiego przygotowania gleby pod odnowienia, by możliwe było łatwiejsze stosowanie sadzarek oraz potem koszenie mechaniczne: odpowiednimi maszynami zaczepianymi do ciągnika rolniczego lub miniciągnikami z kosiarkami.

Jak mówił wówczas Rafał Jajor, wymaga to jednak większego odstępu między rzędami sadzonek niż dotychczas, najlepiej 1,6-1,7 m.

Dyrektor Jajor zaproponował powołanie w tej sprawie zespołu złożonego z przedstawicieli LP i przedsiębiorców, który opracowałby wytyczne w tej sprawie.

Poszerzenie międzyrzędów poparł na tym spotkaniu nadleśniczy Jan Wiśniewski, który rozwiązanie to stosuje od lat, a dyrektor generalny LP obiecał powołanie wnioskowanego zespołu.

I tak się stało, 5 października br. zespół został powołany. Jego przewodniczącym został właśnie nadleśniczy Jan Wiśniewski, a Polski Związek Pracodawców Leśnych wydelegował do pracy w nim swoich przedstawicieli.

Zobacz zarządzenie DGLP