Na początku maja Polski Związek Pracodawców Leśnych zwrócił się pismem do Wojciecha Grochali, dyrektora RDLP w Zielonej Górze z prośba o informację na temat realizacji umów z firmami leśnymi.

Otrzymujemy bowiem sygnały od przedsiębiorców leśnych mówiące o tym, że zarówno w pakietach mieszanych (hodowlanych) jak i harwesterowych w ostatnim czasie prace nie są zlecane niemal zupełnie.

Ponadto w pakietach mieszanych (hodowlanych) realizacja samych prac pielęgnacyjnych, bez pozyskaniowych, nie daje szans firmom leśnym na utrzymanie.

Z kolei w pakietach harwesterowych, których założeniem było pozyskanie maszynowe dużej ilości drewna w możliwie wysokim reżimie technologicznym, a więc w szybkim czasie na zgrupowanych powierzchniach, pozyskiwanie maszynowe małych ilości drewna „pod klienta” jest także dla firm leśnych nieopłacalne.

Zapytaliśmy więc RDLP w Zielonej Górze, ile prac nadleśnictwa tej dyrekcji zleciły w pierwszych miesiącach tego roku firmom leśnym realizującym pakiety harwesterowe i pakiety hodowlane (mieszane).

 

TREŚĆ PISMA PZPL DO RDLP W ZIELONEJ GÓRZE

 

Odpowiedź przyszła pod koniec maja. Dane, jaki otrzymaliśmy nie były podane tak jak prosiliśmy, dyrekcja przesłała nam tylko ogólne informacje.

Wynika z nich, że od 1 stycznia do 20 maja br. realizacja umów z zakresu gospodarki leśnej dla poszczególnych typów pakietów na terenie RDLP w Zielonej Górze przedstawiała się następująco:

 

CWDMN

Plan: 22 857 621,18 zł

Wykonanie: 4 800 284,25 zł

Realizacja planu rocznego na 25 maja 2020 r.: 21%

 

CWDN-D

Plan: 18 045 975,23 zł

Wykonanie: 4 789 274,81 zł

Realizacja planu rocznego na 25 maja 2020 r.: 26,5%

 

HODOWLA

Plan:31 021 558,72 zł

Wykonanie: 11 753 209,46 zł

Realizacja planu rocznego na 25 maja 2020 r.: 37,9%

 

POZOSTAŁE

Plan: 71 729 552,90 zł

Wykonanie: 20 070 203,89 zł

Realizacja planu rocznego na 25 maja 2020 r.: 28%

 

RAZEM

Plan: 143 654 708,03 zł

Wykonanie: 41 412 972,41 zł

Realizacja planu rocznego na 25 maja 2020 r.: 28,8%

 

TREŚĆ PISMA RDLP W ZIELONEJ GÓRZE DO PZPL

 

W kolejnym piśmie poprosiliśmy o uszczegółowienie informacji.