We wtorek 14 kwietnia po południu Zarząd Polskiego Związku Pracodawców Leśnych wystosował pismo do dyrektora generalnego LP Andrzeja Koniecznego z prośbą o pilną rozmowę telefoniczną na temat bieżącej sytuacji zuli w Polsce.

Pismo PZPL do DGLP

W czwartek 16 kwietnia rano dyrektor Konieczny zadzwonił i rozmawiał z prezesem PZPL Wojciechem Wójtowiczem.

PZPL stoi na stanowisku, że najważniejszym jest teraz utrzymanie mocy produkcyjnych firm leśnych po to, by w momencie „odblokowania” pozyskania, były one w stanie sprostać zadaniu pozyskania w krótkim czasie dużych mas drewna. Stanowi to szansę zarówno dla środowiska firm leśnych, jak i dla Lasów Państwowych na wyjście z kryzysu.

Uzgodniono, że niektóre sprawy poruszone w rozmowie zostaną opisane w piśmie, jakie PZPL przygotowuje właśnie do dyrektora Koniecznego.