W umowach wieloletnich na usługi leśne, w przypadku wzrostu w czasie realizacji umowy m.in. minimalnej płacy, przedsiębiorcy wykonującemu usługi przysługuje prawo do waloryzacji stawki.

Płaca minimalna ostatnio rośnie regularnie, jednak przedsiębiorcy leśni napotykają często przy staraniach o waloryzację stawki przeszkody nie do przejścia. Nadleśnictwa żądają udowodnienia na piśmie, o ile dokładnie wzrosły koszty wykonania usługi w związku ze zmianą płacy minimalnej. Wymagają przy tym bardzo wielu dokumentów, oświadczeń, wyliczeń, które są często niemożliwe do przygotowania przez przedsiębiorcę.

Z podobnym problemem zwrócił się do Polskiego Związku Pracodawców Leśnych jeden z naszych Członków. Skierowaliśmy w tej sprawie pismo do RDLP w Łodzi, na terenie której pracuje ten przedsiębiorca. W piśmie poprosiliśmy RDLP o spotkanie w tej sprawie.

Pismo PZPL do RDLP w Łodzi w sprawie waloryzacji stawek

Otrzymaliśmy odpowiedź od RDLP w Łodzi, że ponieważ „nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie”, RDPL nie jest stroną do rozmów na ten temat…

Odpowiedź RDLP w Łodzi na pismo PZPL w sprawie waloryzacji stawek

Sprawą waloryzacji stawek w umowach wieloletnich będziemy zajmować się dalej.