6 grudnia we Wrocławiu odbyło się spotkanie z Jesefem Svobodą z centrali Lasów Państwowych Republiki Czeskiej (Lesy CR) z Hradec Králové. Wzięli w nim udział członkowie założyciele Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.

Na spotkaniu mówiono o możliwości pracy polskich firm leśnych w Czechach. Omówiono zasady przetargowania prac. Przetargi odbywają się tak jak w Polsce, elektronicznie. Pakiety są wielkości 3–12 tys. kubików rocznie.

Co ważne, podana jest też maksymalna liczba sortymentów do pozyskania na danej powierzchni. Rozliczenie jest miesięczne, następuje w koronach czeskich, f-ry są płatne w ciągu 21 dni.

Na przykładowej ofercie widniały ceny ofertowe za pozyskanie i zrywkę kubika maszynowo rzędu 280–350 koron czeskich (46–58 zł).

Lesy CR pozyskiwały rocznie przed gradacją kornika ponad 8 mln kubików. W 2019 roku planują pozyskać 10 do nawet 14 mln m³ drewna.

Więcej informacji na temat przetargów na prace leśne w Czechach można znaleźć na stronie: https://lesycr.cz/o-nas/verejne-zakazky/