W dniu 8 lipca 2024 r. w siedzibie RDLP w Toruniu odbyło się spotkanie Komisji stałej do spraw współpracy z firmami leśnymi. 

 

W spotkaniu wzięli udział członkowie Polskiego Związku Pracodawców Leśnych: Mirosław Redecki i Adam Stek.  

 

Poruszone zostały następujące tematy i zgłoszone postulaty: 

- odchodzenie od pakietów maszynowych

- pakiety po 1-2 leśnictwa z całościowym pozyskaniem drewna 

- pozacenowe kryteria wyboru oferty. Tutaj zgłoszony był postulat samodzielnego wykonywania umowy. 

- odchodzenie od opału długości 1.2 m

- powrót do rozliczania z katalogów

- wcześniejszy termin ogłoszenia przetargów. 

 

Lasy Państwowe przedstawiły informację na temat ograniczania cięć i wyznaczania lasów społecznych. 

 

Dyskusja była bardzo merytoryczna, ale również bardzo emocjonalna.