Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Związku Pracodawców Leśnych odbyło się 15 czerwca 2024 r, w Ołtarzewie pod Warszawą.


Główne tematy zebrania to:

• certyfikacja firm leśnych
• ograniczenia cięć na 20 proc. lasów,
• Ogólnopolska Narada o Lasach,
• przetargi na usługi leśne w kolejnym roku,
• konsultacje społeczne w sprawie lasów


Członkowie Związku przyjęli sprawozdania Zarządu, Komisji Etyki i Komisji Rewizyjnej a także udzielili Zarządowi absolutorium za rok 2023.

Kolega dr Włodzimierz Grzebieniowski został za swój wieloletni wkład w prace i rozwój Związku uhonorowany tytułem Członka Honorowego PZPL.

Działania Związku w ostatnim czasie przedstawił dyrektor biura Rafał Jajor. Był to bardzo pracowity rok:

PZPL wziął udział w konferencjach, spotkaniach zespołów roboczych, komisjach sejmowych i senackich, targach itp. Kolejne spotkania miały miejsce w następujących miejscach: Olsztyn, Tomaszów Maz., Straszęcin, Warszawa, Tomaszów Maz., Szwecja, Warszawa, Tomaszów Maz., Poznań, Warszawa, Olsztyn, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Łódź, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa).

Na naszą prośbę w RDLP powołano osoby ds. współpracy z zulami.

Bierzemy udział w Ogólnopolskiej Naradzie o Lasach i w Zespole ds. ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Zostaliśmy partnerem branżowym Branżowego Centrum Umiejętności.

Wielokrotnie reprezentowaliśmy zule w Sejmie, Senacie, Ministerstwie Klimatu i Środowiska, spotkaniu u Prezydenta RP, na Kolegium LP.

Nasi członkowie biorą udział w spotkaniach w RDLP regionalnych komisji ds. współpracy z zulami.

Byliśmy obecni w mediach: TVP info, TVP 3 Regiony, tygodnik Polityka, Gazeta Przemysłu Drzewnego, Drewno.pl, Firmylesne.pl Gazeta Leśna i inne.

O konsultacjach społecznych na temat wyłączania lasów z użytkowania oraz o swoim udziale w Ogólnopolskiej Naradzie o Lasach mówił na zebraniu Tomasz Jankowiak.

O certyfikacji zuli mówił Andrzej Damijan. Certyfikat ma skupiać się na przestrzegania przez firmę zasad bhp i pomagać w zapobieganiu wypadkom.

W czasie zebrania trwała bardzo merytoryczna dyskusja, członkowie wymieniali się pomysłami i poradami.

Po zebraniu odbyła się kolacja integracyjna.

Członkowie PZPL brali udział w zebraniu za darmo, koszty zostały pokryte ze składek.

 

2024.06.15 WAlne PZPL 62024.06.15 WAlne PZPL 62024.06.15 WAlne PZPL 62024.06.15 WAlne PZPL 62024.06.15 WAlne PZPL 62024.06.15 WAlne PZPL 6