15 maja 2024 r. w Belwederze w Warszawie Prezes PZPL Wojciech Wójtowicz wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP.

Spotkanie odbyło się pod tytułem „Polski głos w przededniu prezydencji w Unii Europejskiej. Polskie leśnictwo – stan obecny i przyszłość”.

Fot. Kancelaria Prezydenta RP

2024.05.15 prezydent 2