Przedstawiciele Polskiego Związku Pracodawców Leśnych: Mirosław Redecki i Damian Borowik zostali na nasz wniosek włączeni w skład "Stałej komisji ds. współpracy z firmami świadczącymi usługi leśne z udziałem ich zinstytucjonalizowanych przedstawicieli" działającej na terenie RDLP w Łodzi.