4 kwietnia 2024 roku przedstawiciele Polskiego Związku Pracodawców Leśnych brali udział równolegle w dwóch spotkaniach w Warszawie.

Prezes Wojciech Wójtowicz uczestniczył w sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poświęconej stycznowej decyzji Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wyłączeniu z cięć drzewostanów na terenie 10 wybranych obszarów w kraju.

Transmisja z Komisji:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisje_arch.xsp#885AA6628F921874C1258AEC00472803

Wypowiedż prezesa ok. godz. 15.34.

Prezes zwracał uwagę, że kluczem do wyłączania drzewostanów nie powinien być tylko wiek drzew. Pytał też, czy ministerstwo ma dane o liczbie firm, które są zagrożone niezrealizowaniem umów na usługi leśne w wielkości gwarantowanej tymi umowami, a więc w 70 proc. 

Dyrektor biura PZPL Rafał Jajor także 4 kwietnia 2024 r. brał udział w posiedzeniu Zespołu do spraw wzmocnienia ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie, które równolegle odbyło się w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Na posiedzeniu ministerstwo przedstawiło następujące dane:

  • na terenie objętym ograniczeniami wprowadzonymi 8 stycznia planowane było pierwotnie do pozoskania ok. 1,8 mln m sześć. drewna
  • przy założeniu przedłużenia moratorium do końca 2024 roku (teraz obowiązuje do końca czerwca 2024), na tym terenie może byc pozyskane 1,5 mln m sześć. drewna, a więc o ok. 300 tys. m sześć. mniej
  • średni poziom realizacji umów na usługi leśne na terenach objętych moratorium to 89 proc. A więc średnio każda pracująca tu firma z powodu moratorium ma zmniejszony wolumen prac o 11 proc. Jedni więcej, innni mniej.  
  • 10 umów jet zagrożone niezrealizowaniem ich w minimum 70 proc. Sytuacja ta dotyczy 12 firm leśnych. Umowy te mogą na dziś być zrealizowane w wielkości 45-69 proc. Sytuacja ta ma miejsce w 6 nadleśnictwach: Borki, Stuposiany, Bircza, Dukla, Suchedniów, Miękinia.

Bez tytułu

Zdjęcie WhatsApp 2024 04 04 o 21.15.57 0aea5c5a