Tygodnik Polityka poświęcił tekst sprawom branży usług leśnych.

Obszernych wypowiedzi do tekstu udzielił Rafał Jajor, dyrektor biura Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.