W dniu 22.02.2024 r. wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Leśnych Lucjan Długosiewicz wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 

Tematami obrad komisji było: 

Powołanie Podkomisji stałych:
– do spraw monitorowania gospodarki odpadami;
– do spraw monitorowania ustawodawstwa w zakresie zarządzania zasobami przyrodniczymi;
– do spraw wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu;
– do spraw wypracowania nowej krajowej strategii leśnej.
 
Rozpatrzenie informacji Ministra Klimatu i Środowiska na temat bieżącej sytuacji na rynku drewna w Polsce.