W dniu 21.02.2024 roku na zaproszenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska przedstawiciel Polskiego Związku Pracodawców Leśnych wziął udział w posiedzeniu zespołu ds. ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie. 

Dyrektor biura PZPL Rafał Jajor mówił podczas posiedzenia, że działania w zakresie ochrony przyrody powinny być finansowane solidarnie przez całe społeczeństwo i nie powinny być prowadzone kosztem takich branż jak sektor usług leśnych.

Fot. MKiŚ