10 lutego 2024 r. w Ołtarzewie pod Warszawa odbyło się otwarte dla wszystkich zebranie Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.

 

Głównym tematem była sytuacja naszej branży po wprowadzeniu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ograniczeń lub zakazu cięć na wskazanych obszarach.

 

W zebraniu, poza członkami PZPL, wzięli udział przedsiębiorcy nienależący do Związku, w tym także zulowcy z Podlasia i Podkarpacia, rejonów najbardziej dotkniętych decyzją MKiŚ.

 

O działaniach Polskiego Związku Pracodawców Leśnych opowiadał Rafał Jajor, dyrektor biura PZPL.

 

Możliwości podejmowania przez zulowców kroków prawnych, wynikających z niezrealizowania umów zawartych przez nich z nadleśnictwami omówił mecenas Łukasz Bąk. Odpowiadał też na szczegółowe pytania padające z sali.

 

Informacjami ze spotkania z kierownictwem Lasów Państwowych i wiceministrem Mikołajem Dorożałą oraz z posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska dzielił się prezes PZPL Wojciech Wójtowicz.

 

W dyskusji padały różne głosy, zarówno takie rekomendujące twarde protesty przeciwko decyzji ministerstwa i walkę o cofnięcie tej decyzji, jak i mówiące o podjęciu rozmów z działaczami ekologicznymi czy sugerujące podjęcie starań o ew. rekompensaty czy odszkodowania dla zuli poszkodowanych w wyniku wprowadzenia ograniczeń cięć.

 

Obecni na sali przedsiębiorcy z Podkarpacia poinformowali o organizowanym przez nich proteście 16 lutego.

 

Członkowie Polskiego Związku Pracodawców Leśnych włączą się w ten protest. Więcej informacji przekażemy niebawem.

3m IMG 20240210 172037195m

2m IMG 20240210 171852418m

1m IMG 20240210 161846614m