Przesłaliśmy nowemu dyrektorowi generalnemu LP Witoldowi Kossowi listę naszych postulatów.

Tę samą listę, którą skierowaliśmy do jego poprzednika już prawie 2 lata temu, 14 marca 2022 r.

Napisaliśmy wówczas: „Z uwagi na skrajnie trudną sytuację żądamy bardzo pilnego wprowadzenia jak największej liczby poniższych zagadnień w najszybszym możliwym czasie”.

Lista jest niestety ciągle aktualna. Liczymy na owocną współpracę w jej realizacji.

 

 1. Rozmiar zadań z pozyskania skumulowany w danym czasie w obrębie jednego leśnictwa, jeśli wykonawca ma kilka pakietów/leśnictw w nadleśnictwie (unikanie przerzucania ludzi i maszyn). Wolumen miesięczny prac jednego wykonawcy z pozyskania powinien być wykonany w jednym leśnictwie.
 2. Elektroniczne protokoły i zlecenia, na wniosek wykonawcy. 
 3. Terminy zlecania prac dostosowane do potrzeb (także dłuższe niż jeden miesiąc).
 4. Uproszczenie sortymentacji drewna (wyrób w wielokrotnościach).
 5. Ustalenie standardowych sortymentów, nie krótszych niż 2,5 m.
 6. Doprowadzenie do grupowania sortymentów oraz klas grubości sortymentów na pozycjach. Doprowadzenie do minimalnej ilości sortymentów na jednej pozycji (max. 4 sortymenty).
 7. Nie wyrabianie czubów po harwesterze.
 8. Jeden leśniczy odpowiedzialny za min 15 tys. m3. Ograniczenie liczby leśniczych pozostających w kontakcie z firmą.
 9. Wprowadzenie dokładnych harmonogramów. Harmonogramy określające, że pozyskanie trwa przez cały rok na całym terenie wykonywania umowy nic nie dają. Harmonogramy powinny zawierać planowany czas pracy na konkretnych pozycjach z dokładnością do tygodnia. Ustalane raz na kwartał/raz na miesiąc.
 10. Powołanie w każdej RDLP osoby decyzyjnej odpowiedzialnej za współpracę LP-zule na terenie dyrekcji. Do tej osoby spływałyby informacje/skargi/potrzeby i ta osoba zajmowałaby się mediacją, rozwiązywaniem problemów.
 11. Jawność kosztorysów: podawanie liczby roboczogodzin na każdą pozycję planu.
 12. Usuwanie podszytów przed okresem wegetacyjnym.
 13. Na pozycjach z gęstym podszytem wykonywanie trzebieży poza okresem wegetacyjnym.
 14. Zlecanie wszelkich prac dopiero po zapewnieniu dostępności wszystkich materiałów na magazynie. Na przykład zlecanie grodzenia po zapewnieniu dostępności słupków, siatki itp., albo zlecanie zabiegów chemicznych po zapewnieniu preparatów.
 15. Opracowanie jednolitego wzoru referencji, w którym będzie podział na pozyskanie i zagospodarowanie. Referencje dostępne dla każdego nadleśnictwa w SILP.
 16. Wyeliminowanie sytuacji, w której w tym samym nadleśnictwie przetargi odbywają się co roku na zupełnie innych zasadach, z inną wielkością pakietów, z innymi wymaganiami itp.
 17. Egzekwowanie od służby leśnej w terenie stosowania wskazań wypracowanych przez zespół ds. umaszynowienia zagospodarowania lasu.
 18. Wyeliminowanie wielokrotnego wchodzenie z zabiegiem na tę samą pozycję.
 19. Dopuszczenie pozyskania sortymentów cennych harwesterem.
 20. Opracowanie koncepcji przejścia na kilkuletnie umowy na wykonawstwo prac leśnych z możliwością negocjacji co roku i „na twardo” zapisaną indeksacją stawek w czasie trwania umów o wskaźniki ekonomiczne (inflacja, wynagrodzenia, cena paliw itp.).
 21. Niestosowanie pakietów harwesterowych (a jeśli już, to równomiernie w całym kraju, a nie np. w jednej RDLP).
 22. Większe pakiety powierzchniowe (min. 3-5 leśnictw w zależności od RDLP).
 23. O technologii pracy powinien decydować zul (harwester czy drwal, sadzenie ręczne czy sadzarką itp.).
 24. Wymaganie w przetargu dysponowania sprzętem adekwatnym pod względem rodzaju i liczby do zadań w pakiecie.
 25. Promowanie doświadczenia pracowników w przetargach (np. punkty za doświadczenie -lata pracy drwala).
 26. Promowanie firm posiadających własny sprzęt (własność, leasing, kredyt).
 27. Kiedy wreszcie odejdziemy od zabijania stosów?!
 28. Wyeliminowanie układania stosów o masie jednego transportu. Jeden sortyment z danej powierzchni powinien być układany w jeden stos o maksymalnej możliwej długości (szerokości), na jaką pozwalają warunki terenowe. Długość (szerokość) stosu nie powinna być ograniczana.
 29. Nadmiary/superaty: zakaz odbierania bez kosztów.
 30. Odejście od 5% nadmiaru na wysokości stosów.
 31. Płatna pomoc zula przy odbiórkach.
 32. Skrócenie terminu płatności do 7 dni.