Ograniczenia w pozyskaniu i usprawnienia w pracy zuli – to niektóre tematy spotkania przedsiębiorców leśnych z niedawno powołanym wiceministrem Klimatu i Środowiska Mikołajem Dorożałą i nowym kierownictwem Lasów Państwowych: dyrektorem generalnym LP Witoldem Kossem, jego zastępcą Jerzym Fijasem i dyrektorem RDLP w Gdańsku Andrzejem Schleserem.

Na spotkaniu dyrektor Koss poinformował, że funkcję osoby odpowiedzialnej w LP za kontakty z zulami pełnić będzie właśnie Andrzej Schleser, który przed nominacją był m.in. pełnomocnikiem Zarządu SPL.

Na spotkaniu, które odbyło się 16 stycznia 2024 r. w siedzibie dyrekcji generalnej LP w Warszawie środowisko przedsiębiorców leśnych reprezentowali: prezes Polskiego Związku Pracodawców Leśnych Wojciech Wójtowicz, wiceprezes PZPL Lucjan Długosiewicz, prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych Tadeusz Ignaciuk i wiceprezes SPL Wojciech Szczotka.

Wiceminister Mikołaj Dorożała mówił, iż wolą społeczeństwa jest to, by zaprzestano na części terenów leśnych wycinek. Zapewnił, że Państwo jest gotowe dopłacać, gdy ktoś z tego powodu straci zarobki.

Z potrzebą wyłączenia jakiejś części lasów z użytkowania zgodzili się zulowcy mówiąc, iż są tereny niedostępne, podmokłe czy wokół miast, które można wyłączyć z cięć, gdyż praca tam i tak jest trudna, a często bywa nieopłacalna lub odbywa się pod zbyt dużą presją społeczną.

Minister Dorożała zapewnił, że wszystkie zainteresowane środowiska spotkają się w tej sprawie przy okrągłym stole, by ustalić kolejne kroki.

Liczymy na to, iż tak się stanie i żadne decyzje mające bezpośredni wpływ na byt firm leśnych nie będą zapadać bez udziału naszego środowiska.