W Technikum Leśnym w Tucholi im. Adama Loreta powstanie Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Leśnictwo. Na utworzenie tej placówki Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które jest organem prowadzącym szkołę otrzymało wsparcie z UE wynoszące 10 874 667,53 PLN. Przedsięwzięcie finansowane jest z Krajowego Planu Odbudowy.

Projekt realizowany jest we współpracy z partnerem branżowym – Polskim Związkiem Pracodawców Leśnych.

Celem głównym przedsięwzięcia jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży leśnej. W okresie realizacji przedsięwzięcia, tj. do 30.06.2026 r., Branżowe Centrum Umiejętności w Tucholi przeszkoli co najmniej 410 osób, w tym 250 osób dorosłych, 115 osób młodych (uczniowie, studenci), 45 nauczycieli kształcenia zawodowego. Oprócz działań edukacyjnych i szkoleniowych, w Branżowym Centrum Umiejętności będą prowadzone również działania integrujące i wzmacniające współpracę pomiędzy kształceniem zawodowym a biznesem w ramach tzw. trójkątów wiedzy, tj. szkoła – uczelnia – pracodawcy w branży leśnej.

Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pozwoli także na stworzenie zaplecza infrastrukturalnego Branżowego Centrum Umiejętności w postaci kompleksu pomieszczeń dostosowanych do potrzeb oświatowych, w tym do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami, dzięki realizacji prac remontowo-budowlanych i zakupowi niezbędnych sprzętów i wyposażenia dla branży leśnej.

logotypy