W piśmie przesłanym do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w dniu 25.10.2023 r. napisaliśmy:

„Jednym z wniosków zawartych w „Sprawozdaniu końcowym” „Zespołu zadaniowego ds. optymalizacji pod względem procesów technologicznych oraz planowania prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna” jest: „Rzetelna wycena prac przez zule – oprócz ilości jednostek zasadnym jest aby w dokumentach przetargowych pomocniczo prezentować ilość rbh przewidzianych na zadanie”.

Zbliża się czas kolejnych przetargów na usługi leśne w PGL LP. Prosimy o informację, w jaki sposób dane o liczbie roboczogodzin przewidzianych na każde zadanie będą prezentowane w dokumentacji przetargowej podczas tegorocznych przetargów na usługi leśne”.

Pytanie PZPL do DGLP

 

W odpowiedzi przesłanej 4.12.2023 r. (po 1,5 miesiącu) DGLP odpisała, że w ogóle w tegorocznych przetargach nie pokazuje danych o liczbie roboczogodzin przewidzianych na każde zadanie w pozyskaniu i zrywce drewna.

„ … ze względów technicznych podczas sporządzania dokumentacji przetargowej na 2024 rok nie udało się zaimplementować prezentacji ilości roboczogodzin (rbh) jako informacji dodatkowej.
W realizacji w/w postulatu koniecznym jest sformułowanie czytelnych raportów oraz materiałów informacyjnych mówiących o tym w jaki sposób ilość rbh przewidzianych na zadanie robocze została oszacowana. Sama informacja o ich ilości, bez wyjaśnienia i doprecyzowania oferentom jakiej technologii i organizacji pracy dotyczy wyliczenie oraz w jaki sposób algorytm zasugerował optymalną technologię pozyskania, mogłaby być niejasna i stwarzać dodatkowe wątpliwości czego zgodnie z ustaleniami stron należy unikać” – czytamy w odpowiedzi DGLP.

Odpowiedź DGLP