13 września 2023 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Pracodawców Leśnych (PZPL), Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych (SPL) z Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego (PIGPD).

Na rozmowy obywające się podczas targów Drema zaprosił uczestników Piotr Poziomski, prezydent PIGPD. Izbę reprezentował także Rafał Gruszczyński.

Z PZPL w rozmowach wzięli udział wiceprezes Lucjan Długosiewicz i dyrektor biura Rafał Jajor. Z SPL byli wiceprezes Wojciech Wójtowicz i pełnomocnik zarządu Andrzej Schleser.

Celem spotkania było wymienienie się poglądami i zacieśnienie współpracy między przedstawicielami branż usług leśnych i przerobu drewna.

Na zdjęciu od lewej: Piotr Poziomski, Lucjan Długosiewicz, Rafał Jajor, Wojciech Szczotka.