Kolejne spotkanie „Zespołu zadaniowego ds. określenia tematyki prac badawczych, mogących usprawnić funkcjonowanie wykonawstwa usług leśnych na rzecz PGL LP” odbyło się w dniach 11 i 12 września 2023 roku w ośrodku LP w Nagórzycach koło Tomaszowa Mazowieckiego.

Branżę usług leśnych reprezentowali członkowie Polskiego Związku Pracodawców Leśnych: Wojciech Wójtowicz i Grzegorz Kopyciński.

W trakcie spotkania dyskutowano nad zgłoszonymi wcześniej tematami badawczymi. Musza one spełniać wymogi określone dla badań naukowych zlecanych przez DGLP.

Kilka tematów zaproponował PZPL. Idą one w kierunku opracowania zasad współpracy LP i przedsiębiorców leśnych pozwalających na zwiększenie wydajności prac leśnych i rentowności firm świadczących usługi leśne.