Polski Związek Pracodawców Leśnych wziął udział w FORUM PRZEMYSŁU DRZEWNEGO - Łączy nas drewno.

PZPL objął Patronat Wspierający nad wydarzeniem.

Prezes PZPL Wojciech Wójtowicz wygłosił podczas Forum prezentację pod tytułem: "Wyzwania stojące przed sektorem usług leśnych".

W spotkaniu wziął także udział Wiceprezes PZPL Lucjan Długosiewicz i dyrektor biura PZPL Rafał Jajor.

Podczas dwóch dni konferencji odbyliśmy wiele rozmów na temat sytuacji w branży usług leśnych z przedstawicielami branży drzewnej i Lasów Państwowych.

FPD2023 24mm

FPD2023 23mm