W GAZECIE LEŚNEJ 5/2023 ukazał się obszerny artykuł o naszych ostatnich działaniach.

"Spotkania, interwencje, lobbing i PR – Polski Związek Pracodawców Leśnych wykorzystuje wiele sposobów na rozwiązywanie problemów w branży leśnej" - czytamy w tekście.

- Jesteśmy przez kierownictwo LP oceniani jako związek merytoryczny – podkreśla w artykule Wojciech Wójtowicz, prezes PZPL.

GAZETA LEŚNA wymienia nasze sukcesy:

• Ułatwienia dla zuli w dotacjach z PROW
• Wytypowanie przez LP osób do kontaktu z zulami w RDLP
• Powołanie zespołów roboczych LP z udziałem zuli
• Zainteresowanie sytuacją zuli wielu polityków różnych opcji