Nasi Członkowie pracują z Lasami Państwowymi w „Zespole zadaniowym ds. optymalizacji pod względem procesów technologicznych oraz planowania prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna”.

Czwarte spotkanie zespołu odbywa się w dniach 20-21.04.2023 w ośrodku LP w Nagórzycach koło Tomaszowa Mazowieckiego. 

W pracach zespołu biorą udział nasi przedstawiciele, członkowie zespołu z ramienia Polskiego Związku Pracodawców Leśnych: prezes Wojciech Wójtowicz i wiceprezes Lucjan Długosiewicz.

Zespół zadaniowy ds. optymalizacji ma status zespołu doradczego dyrektora generalnego LP i został powołany na wniosek Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.

Więcej: 

http://pzpl.org.pl/co-robimy/170-kolejne-spotkanie-zespolu

http://pzpl.org.pl/co-robimy/162-dwa-spotkania-zespolu