W dniu 25 marca 2023 r. w Warszawie w trybie zwyczajnym odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.

W przedstawionym sprawozdaniu z działalności Zarządu PZPL w 2022 r. znalazło się aż 68 pozycji różnych działań, spotkań, aktywności. Można się z nimi zapoznać tu: http://pzpl.org.pl/co-robimy

68 różnego rodzaju aktywności Związku w ciągu 12 miesięcy daje średnio prawie 6 wydarzeń w ciągu miesiąca, czyli 1–2 w każdym tygodniu. To obrazuje skalę zaangażowania Związku, jego Zarządu i biura Związku w prace na rzecz całej naszej branży.

Podczas zebrania Zarząd i Komisja Etyki uzyskały absolutorium Członków PZPL. Komisja Rewizyjna i Członkowie wysoko ocenili zaangażowanie członków Zarządu, Komisji Etyki i biura Związku w działania na rzecz całej branży usług leśnych.

Ponieważ w tym roku upływa czteroletnia kadencja władz i organów Związku, decyzją  Członków Związku wszystkie osoby piastujące stanowiska w Zarządzie, Komisji Etyki i Komisji Rewizyjnej zostały w niezmienionym składzie wybrane na kolejną kadencję.

Skład osobowy organów statutowych PZPL: http://pzpl.org.pl/o-nas

Obecni na Zebraniu Członkowie PZPL przyjęli dwie propozycje Komisji Rewizyjnej, mające na celu większe otwarcie Związku na nowych Członów.

Aby w obecnie niełatwych czasach zmniejszyć koszt nowym członkom do włączania się w działania Związku podjęto decyzję o zawieszeniu pobierania wpisowego (dotąd było to 1000 zł) oraz o obniżeniu składki dla nowych członków do 200 zł za miesiąc.

Dołącz do Polskiego Związku Pracodawców Leśnych. Wesprzyj nas, byśmy mogli walczyć o Twoje sprawy: http://pzpl.org.pl/dolacz

2023.03.25 3m

2023.03.25 1m